LietuviųEnglishРусскийFrançaisDeutschItalianoPolski
Tel.: +370 612 26202, el. paštas: info@ramundas.lt ; atsiliepimai dėl kokybės: el. paštas: kokybe@ramundas.lt
 
»

Privatumo Politika

Privatumo Politika
 
Šioje Privatumo politikoje nurodome, kaip mes, RAMUNDAS GM, UAB tvarkome Jūsų asmens duomenis (pvz., kaip renkame, naudojame, atskleidžiame, saugojame bei apsaugome Jūsų asmens duomenis). Taip pat, pateikiame informaciją apie Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises.
RAMUNDAS GM, UAB yra gautų duomenų valdytojas ir yra atsakingas už Jūsų asmeninės informacijos rinkimą, naudojimą, atskleidimą, saugojimą bei apsaugą pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, vidaus politiką ir taisykles, bei kitus taikomus nacionalinius bei Europos teisės aktus, nustatančius duomenų saugos gaires.
 
Duomenų valdytojo tapatybė ir kontaktiniai duomenys:
RAMUNDAS GM, UAB
Gabijos g. 30 Vilnius, Lietuva
El.paštas: info@ramundas.lt
Telefonas: +370 612 26202
Interneto svetainė: www.ramundas.lt
 
Tvarkomų asmens duomenų kategorijos
 
Mes tvarkome šių kategorijų Jūsų asmens duomenis:
Bendrieji dentifikavimo duomenys – vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, darbuotojo pareigos.
Kontaktiniai duomenys – elektroninis paštas, telefono numeris, adresas, darbovietės adresas.
Skaitmeniniai/elektroniniai duomenys – slapukai, IP adresas, naudojimasis interneto svetainėmis ir socialiniais tinklais bei kiti internete viešai prieinami Jūsų duomenys.
Užsakymo priėmimo duomenys: vardas, pavardė, nuotraukos, el.pašto adresas, telefonas, adresas, kiekis, kita Jūsų pateikta informacija.
Sąskaitų-faktūrų duomenys: įmonės pavadinimas, kodas, adresas, telefonas, el. Paštas, atsakingo asmens kontakyai, vardas, pavardė, pareigos, fizinio asmens vardas, pavardė, kontakktai, individualios veiklos ar verslo liudijimo duomenys; banko sąskaita, sąskaitos turėtojo vardas, pavardė, šalis.
 
Kaip mes gauname Jūsų duomenis?
Apie Jus mes gauname informaciją iš šių šaltinių:
A) iš Jūsų atsiųstų laišku.
B) bendraujant su Jumis telefonu, elektroniniu paštu;
 
Kiek laiko mes saugome Jūsų duomenis?
Mes turime teisės aktais nustatytą pareigą kaupti tam tikrus Jūsų mums pateiktus duomenis.
Buhalterinius duomenis (pervedimų, gautų mokėjimų, skolų duomenys) saugomi 10 metų nuo atlikto finansinio veiksmo dienos.
Slapukų surinkta informacija saugoma kaip nurodyta Slapukų politikoje.
Mes kaupiame Jūsų užklausų informaciją, kurios duomenis saugome ne ilgiau nei 30 dienų po to kai jūs nebeatliekate jokių aktyvių veiksmų.
Gavus Jūsų sutikimą, galime sutarti ir dėl kitokio saugojimo laikotarpio.
 
Kam mes atskleidžiame Jūsų duomenis?
Mes atskleidžiame Jūsų duomenis tik tiek, kiek tai yra būtina, bei tokia forma, kokia reikalinga norint pasiekti tikslus, įvardytus šioje Privatumo politikoje.
Duomenys atskleidžiami tik tiems partneriams, su kuriais esame pasirašę sutartis, apsaugančias Jūsų teises , susijusias su Jūsų asmens duomenų apsauga.
Kai kuriais atvejais mes turime teisę/pareigą atskleisti Jūsų duomenis valdžios institucijomis (pvz. tyrimo įstaigoms, mokesčių administratoriams, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, Lietuvos bankui), tačiau tik laikantis nustatytų teisinių įsipareigojimų.
 
Jūsų asmens duomenis saugome CRM sistemose, duomenų saugykloje One Drive, DropBox, Google Drive; taip pat - elektroninio pašto sistemos teikėjo serveryje: . Vaizdo duomenis saugome ir tvarkome tik įmonės viduje. Visi Jūsų duomenys, išskyrus pateiktus elektroniniu paštu bei, siunčiamus per banko sistemas, yra saugojami Lietuvoje esančiame mūsų įmonės serveryje.
 
Kur mes apdorojame Jūsų duomenis?
Kad galėtume vykdyti savo veiklą, Jūsų asmens duomenis turime tvarkyti pagal šioje Privatumo politikoje nurodytas sąlygas. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis ES bei kitose šalyse. Jei mūsų paslaugų teikėjai tvarkys Jūsų asmens duomenis šalyse, kuriose neužtikrinama pakankama Jūsų teisių apsauga, mes atidžiai įvertinsime visas aplinkybes ir imsimės atitinkamų priemonių, kad Jūsų teisės į tinkamą asmens duomenų tvarkymą nebūtų pažeistos. Mes užtikrinsime, kad būtų sudarytos sąlygos Jums naudotis savo teisėmis bei veiksmingomis teisių gynimo priemonėmis.
 
Kaip mes naudojame Jūsų duomenis?
Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis atsižvelgdami į teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kurie apibrėžti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme bei kituose taikytinuose teisės aktuose.
Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis vadovaudamiesi teisėtais interesais. Teisėti interesai – tai išsamiai apsvarstyti mūsų įmonės interesai, reikalingi vykdant mūsų veiklą, informacijos ir sistemų saugumą (programinė įranga, apsauganti duomenų praradimą, apsauga nuo kenkėjiškų programų, tinklo saugumas). Siekiant užtikrinti, kad mūsų interesai yra suderinti su Jūsų interesais, atliekame kiekvienos tvarkymo operacijos, kuri pagrįsta teisėtu interesu, reikalingumo įvertinimą.
 
Vadovaudamiesi savo teisėtu interesu, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:
1. Siekiant pateikti geriausiai Jūsų poreikius atitinkančius mūsų produktų bei paslaugų pasiūlymus.
Jei norite atsisakyti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimų, bet kuriuo metu informuokite nurodytais kontaktais apie tai, kad nepageidaujate, kad Jūsų kontaktiniai duomenys būtų naudojami tiesioginei rinkodarai arba paspauskite ,,UNSUBSCRIBE” nuorodą, esančią mūsų laiškuose.
2. Atsakyti Jūsų užklausas.
3. Sudaryti paslaugų ar prekių teikimo/ pirkimo sutartis.
4. Atrankos į drbo vietos organizavimo tikslu.
5. Prekių priėmimo tikslu.
6. Finansinių įsipareigojimų vykdymo tikslu.
7. Turto apsaugos tikslu.
 
Visais atvejais, mes atsižvelgiame į Jūsų interesus bei teises, suteiktas duomenų apsaugos teisės aktais, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis mūsų teisėtu interesu.
Jūs turite teisę pareikšti nesutikimą su Jūsų asmens duomenų tvarkymu mūsų teisėto intereso tikslu. Jei norite pareikšti nesutikimą, prašome kreiptis ankščiau nurodytais kontaktais. Atkreipiame dėmesį, kad mes galime tęsti tvarkymą, jei įvertinus mūsų teisėtą interesą, jis yra suderinimas su Jūsų laisvėmis ir teisėmis bei duomenų saugą ir informacijos tvarkymo teisėtumą reglamentuojančiais teisės aktais.
 
Jūsų teisės
1. Jūs turite teisę pateikti prašymą dėl Jūsų duomenų tvarkymo apimties (El. paštu: info@ramundas.lt)
Jūsų prašymai išnagrinėjami per vieną mėnesį.
Jūs turite teisę bet kuriuo metu susipažinti su savo asmens duomenimis, tikslais, kuriais jie tvarkomi, kategorijomis, šaltiniais, gavėjais, saugojimo laikotarpiu bei teisėmis, įskaitant teisę gauti Jūsų asmens duomenų, kuriuos tvarkome, kopiją.
2. Jūs turite teisę į savo duomenų, kurie apdorojami automatiškai, perkeliamumą. Mes pateiksime Jums duomenis automatizuotai nuskaitomu Excel ar kito įprasto formato dokumentu, kad galėtumėte juos saugoti ar atskleisti kitiems paslaugų teikėjams. Jūs taip pat galite kreiptis, kad pateiktume Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, tačiau mes tai galime padaryti tik tuo atveju, jei duomenų perdavimas yra techniškai įmanomas.
3. Galite pateikti prašymą ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius duomenis. Jūs galite pataisyti ar papildyti savo asmens duomenis susisiekę su mumis bei pateikę teisingus ar papildomus duomenis. Jei Jūsų asmens duomenų tikslumas ginčijamas, Jūsų pageidavimu Jūsų duomenų tvarkymas gali būti apribotas, laikotarpiui, per kurį galėtume patikrinti duomenų tikslumą.
4. Jūs turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Tai reiškia, kad mes saugosime Jūsų duomenis, bet jų nenaudosime.
5. Jūs taip pat turite teisę kreiptis, kad būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys, bet tik vienu iš šių, teisės aktais numatytu atveju:
5.1. Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
5.2. Jūs atšaukėte savo sutikimą, jei nėra jokio teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
5.3. Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui, pagrįstam mūsų teisėtu interesu. Mes apribosime duomenų tvarkymą, kol Jūsų interesai bus patvirtinti; Jei būtų nustatyta Jūsų teisių viršenybė, Jūsų prašymu ištrinsime Jūsų duomenis;
5.4. Kai duomenų tvarkymas yra neteisėtas, galite kreiptis, kad tvarkymas būtų apribotas arba duomenys būtų ištrinti. Nesant teisėtai pagrindžiamo pagrindo, mes neištrinsime ir neapribosime Jūsų duomenų tvarkymo.
6. Jūs turite teisę susisiekti su mumis bet kuriuo metu, jei manote, kad pažeidėme duomenų apsaugos įstatyme nustatytas Jūsų teises.
7. Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos Inspekciją su prašymu nagrinėti neteisėtai tvarkomus Jūsų asmens duomenis.
 
Vaikų iki 14 metų amžiaus asmens duomenų tvarkymas
Mūsų svetainėje ar įmonėje vaikų asmens duomenys sąmoningai tvarkomi nėra.
 
Politikos atnaujinimas
Ši politika gali būti atnaujinama. Prašome laikas nuo laiko apsilankyti svetainėje www.ramundas.lt ir pasitikrinti ar esate susipažinę su naujausia Privatumo politikos versija.
Esama Politikos peržiūros data: 2019-05-08
 
Prieštaravimas Privatumo politikai
Visais atvejais, jeigu prieštaraujate Politikos nuostatoms ar turite kitų klausimų, prašome kreiptis info@ramundas.lt arba atvykus į Gabijos g. 30 Vilnius, Lietuva
 
Kompanijos naujienos
Kontaktai
 
Sukūrė: